TS Dukovany

Z historie Základní organizace technických sportů a činností Dukovany.

„Po ukončení války byl na návrh vlády ČSR ustanoven Svaz brannosti.V Dukovanech vedl organizaci strážmistr Stratil a členové chodili střílet do obecního lomu v lesíku za hřbitovem.

21.11.1951 byl Svaz brannosti nahrazen novou organizací, Svazarmem ( Svaz pro spolupráci s armádou), který zastřešoval všechny sporty: letectví, parašutismus, motorismus, vodáctví, střelectví modelářství i další sporty.

V Dukovanech byl založen 5.12.1951. V roce 1952 byla povolena místním SNB malorážková střelnice ve starém hliništi místní cihelny (par. Číslo 571/7 ). Po strážmistru Stratilovi převzal předsednictví organizace Karel Foretník, po něm František Cejpek a 15.10.1972 Rudolf Čurda.

V té době měla organizace přes 40 členů, neboť pod Svazarm spadala autoškola A každý zájemce o řidičský průkaz musel být členem Svazarmu. Počátkem roku 1973 bylo likvidováno rekreační středisko Práchovna kvůli výstavbě JE. Naskytla se příležitost zakoupit rekreační chatu patřící Rosicko - oslavanským dolům. Za peníze získané sběrem železného šrotu a menšího příspěvku OV Svazarmu v Třebíči byla chata za 2600,-Kč odkoupena. Nedala se rozebrat, byla proto za dozoru Ladislava Potůčka rozřezána na panely. V srpnu byl na pozemku mezi Blechovými a bývalým zahradnictvím zbudován betonový základ a panely byly za vydatné pomoci místního JZD dopraveny do Dukovan. V té době měla organizace kolem 25 členů, převážně mládež. Organizoval se Sokolovský závod branné zdatnosti v parku, na fotbalovém hřišti jízdy zručnosti malých motocyklů. Velmi dobře pracovala střelecká družstva se vzduchovkami a malorážkami. Družstvo děvčat pod vedením Petra Mokrého a Stanislava Šandery získalo na okresních přeborech II. výkonnostní třídu . Protože bylo rozhodnuto o vybudovaní úložiště neaktivního odpadu z JEDU ve starém hliništi, došlo r 1979 ke zrušení stavající malorážkové střelnice. Nová se pak budovala nad rybníkem u cihelny na parcele č 183/8. Soudní znalec-balistik Ing. Dřímal ji schválil 29.7.1980.

JZD přenechalo organizaci starší stavební buňku a z části kovové sušárny ze zrušené cihelny vznikl přístřešek nad střelištěm v r.1985. Stavbu provedli zaměstnanci JZD.

Dle nařízení balistika mjr. Krůle byly téhož roku zbudovány 2 záchytné stěny ve 4. a 6. m od palební čáry.

23.5.1991 byla ukončena činnost Svazarmu.

Jako nástupnická organizace vznikla Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností / AVZO /.

Po navrácení restitučních pozemků došlo k uzavření smlouvy na pronájem pozemku se střelnicí. Smlouva byla podepsána 1.6.2000 na dobu 10 let za nájem 882,-Kč ročně. Ing. J.Komenda Csc. doporučil zřízení ochranných bočních stěn a zesílení záchytných stěn. Po dokončení požadovaných úprav došlo 18.7.2001 ke kolaudaci.

Celková částka za znalecký posudek a kolaudaci byla 7.500,-kč. Povolení k zahájení činnosti provozu střelnice vydala policie ČR Třebíč za 1000,- Kč 1.8.2001.

24.4.2003 převzal organizaci nový předseda Vincenc Horník.“

Se vznikem AVZO a díky novým zkušenostem získala místní organizace zásluhou p. Čurdy samostatnost právního subjektu s vlastním identifikačním číslem pod názvem Základní organizace technických sportů a činností. Do současné doby se daří dále rozvíjet volnočasové aktivity mládeže jejichž základ položil předchozí předseda p. Rudolf Čurda. Za posledních deset roků činnosti ve výbavě organizace přibyly dvě sportovní vzduchovky TAU 200, profesionální střelecká výbava pro 2 střelce, tábornická výbava, šestimístný raft, čtyři paintballové pušky a lukostřelecká výbava pro čtyři střelce. Každoročně pořádáme, i ve spolupráci s jinými organizacemi, soutěže jako je například „Dukovanský střelecký trojboj“, „Trosečník“, „cyklistický orientační závod“, vodácké akce pro mládež, „Hledání pokladu se stezkou odvahy“… . Střelecký oddíl se pod vedením pana Petra Mokrého každoročně zúčastňuje střeleckých soutěží pořádaných v Třebíči a v Šumné u Znojma. Na naší místní střelnici pořádáme střelecké soutěže pro veřejnost. V roce 2013 měla organizace celkem 32členů.